Anna Grabowská

předsedkyně Komory expertů ručního písma

grabowska.grafologie@centrum.cz

+420 773 601 740

Valeška, J. : Možnosti zjišťování některých osobnostních vlastností z rukopisu, In. Československá kriminalistika č.3 - 4./90.