Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ČR - o poskytnutí odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup v kauze znalkyně Anny Grabowské

Podle § 5 písm. a) zákona stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu, která byla způsobena rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení, v řízení podle soudního řádu správního nebo v řízení trestním. Celé Stanovisko ze dne 26.05.2014

Kontaktní informace

Anna Grabowská

předsedkyně Komory expertů ručního písma

grabowska.grafologie@centrum.cz

http://www.komoraexpertu.eu/

Tel.: +420 773 601 740