Možnosti zjišťování některých osobnostních vlastností z rukopisu

Valeška, J. : Možnosti zjišťování některých osobnostních vlastností z rukopisu, In. Československá kriminalistika č.3 - 4./90.

 

Kontaktní informace

Anna Grabowská

předsedkyně Komory expertů ručního písma

grabowska.grafologie@centrum.cz

http://www.komoraexpertu.eu/

Tel.: +420 773 601 740